Stichting

De Stichting Meent van der Sluis wil een monument oprichten dat de aandacht vestigt op de schadelijke gevolgen van de aardgaswinning.

Zij is daarbij geïnspireerd door dr. Meent van der Sluis. Zijn volhardendheid en koppigheid, het zijn eigen weg gaan in weerwil van de tegenwerking van instituties en autoriteiten, waarderen wij door onze stichting naar hem te noemen.

KvK nr 63903423
ANBI/ RSIN 855447230

Jaarverslag en -rekening 2017 – Klik Hier

Jaarverslag en -rekening 2016 – Klik Hier

Jaarverslag en -rekening 2015 – Klik Hier

Beleidsplan Stichting – Klik Hier

Statuten Stichting – Klik Hier

Begroting Stichting – Klik Hier

 

Bestuursleden.

Piter Bergstra – voorzitter/secretaris

De eerste elf jaar van zijn professionele loopbaan werkte hij als voorlichter bij de provincie Friesland (die toen nog niet verplicht Fryslân heette). Daarna tot zijn pensioen journalist bij het Nieuwsblad van het Noorden, later Dagblad van het Noorden. Deed zijn journalistieke werk zowel in Drenthe als in Groningen.
Tijdens de werkzaamheden vond hij Meent van der Sluis op zijn pad. Hij leerde hem goed kennen en moest later vaak aan hem terugdenken naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen. Hij betreurt dat Meent niet kan meemaken wat zich nu afspeelt. Voldoende motivatie om deel te nemen in de Stichting Meent van der Sluis.

Matthieu van Olffen – Penningmeester

Is bij de Gronings/Drentse woningstichting Lefier directeur financiën en ondersteuning. Zeer betrokken bij de huisvestingsperikelen in Groningen en Drenthe.

Roel Dijkhuis

Geboren Groninger; was na een loopbaan als o.m. verslaggever bij de Winschoter Courant en NRCHandelsblad. Tot zijn pensioen hoofredacteur/directeur van RTVNoord.

Mr. Peter Vermeulen

Was na afronding van de Nederlandse Politie Academie in 1968 gedurende 10 jaren werkzaam als politie-officier bij verschillende gemeentelijke politiekorpsen. In 1978 studeerde hij af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen. Advocaat tot 1988; daarna de overstap naar de rechterlijke macht. Uiteindelijk vice-president bij de rechtbank Noord Nederland tot zijn pensionering in 2009 en rechter-plaatsvervanger tot 2017. Zeer betrokken bij het wel en wee van Groningen.

Ing. Peter Edelenbosch

Studeerde Milieutechnologie aan het Van Hall Instituut in Groningen en daarna Werktuigbouwkunde aan de HTS-Groningen. Op dit moment technisch inspecteur bij rederij Briese Shipping.
Vanuit de technische kant zeer betrokken bij het milieu. Kent Meent van der Sluis persoonlijk als betrokken docent van het Van Hall Instituut.