Terug naar Nieuws

Doneren

Voor het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen en onderhouden van ‘het andere monument’ is (veel) geld nodig. Het totaalbedrag is volgens de voorlopige schatting rond de €230.000,-.
Dit geld wil de Stichting middels giften (o.a. crowdfunding), bijdrages (subsidiefondsen) en sponsoring (o.a. bedrijven) bij elkaar krijgen.
Iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt zéér op prijs gesteld. U heeft de volgende mogelijkheden:

VIA IDEAL

Totaal € -

Overmaken

op IBAN NL34INGB0006944414
t.n.v. Stichting Meent van der Sluis, onder vermelding van “donatie Het Andere Monument”

Eénmalige incasso: download het formulier

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.hetanderemonument.nl/nieuws/doneren/