Doelstelling

De Stichting Meent van der Sluis beijvert zich voor de oprichting van "Het Andere Monument". Een monument dat aandacht vraagt voor de schadelijke gevolgen van de winning van aardgas, in het bijzonder de aardbevingen en de schade die deze materieel en psychologisch aanrichten. Dit aardbevingsmonument moet minstens zo’n uitstraling hebben als de gasmolecule van de NAM en even goed zichtbaar zijn vanaf de A7 ten oosten van Groningen. lees verder

Kunstwerk

Kunstenaar Karel Buskes (1962) uit de stad Groningen ontwerpt Het Andere Monument in opdracht van de stichting. Wat wij tot nu toe tonen geeft aan wat het wordt, maar zijn precieze uitwerking van het ontwerp moet nog komen. Het ontwerp laat op aansprekende wijze zien waar Het Andere Monument voor staat: de gebarsten baksteen staat symbool voor de schade aan woningen en andere gebouwen en aan de barsten die dat veroorzaakt in de levensvreugde, het vertrouwen en de toekomstverwachtingen van de slachtoffers. Bij donker zendt de breuk licht uit. Daar zit Meent van der Sluis. Hij waarschuwde voor aardbevingen als gevolg van de gaswinning, maar werd door de NAM weggezet als een onbenul en genegeerd door de autoriteiten. Hij vocht echter onvermoeibaar voort. Nu hij niet meer leeft, schijnt zijn licht. Hoe donkerder het wordt, hoe helderder het schijnt. lees verder

Comité van Aanbeveling

Jacques d’ Ancona

Groningen, kunstrecensent, tv-persoonlijkheid

Micha van den Berg

hoofdredacteur RTV Noord

Eric van der Bilt

ex-directeur/bestuurder Stichting Het Drentse Landschap

Dink Binnendijk

hoofdredacteur RTV Drenthe

Prof dr. mr. Jan Brouwer

hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Rijksuniversiteit van Groningen

Eelco Eikenaar

lid gedeputeerde staten provincie Groningen

drs. Annemarie Heite

strijdvaardig vertolker van de aardbevingsellende, docent marketing & communicatie Hanzehogeschool Groningen

Henk Helmantel

Westeremden, kunstschilder

Cor Kalfsbeek

Paterswolde, architect

Marga Kool

Drentse politica, bestuurster, dichteres, schrijfster en columniste, Winnaar Culturele Prijs van Drenthe, Zilveren Anjer en Johanna van Burenprijs.

Hans van der Laan

oud-wethouder Loppersum, oud-burgemeester Dwingelo, Eemsmond en Noordenveld

Jan Mulder

schrijver, tv-persoonlijkheid

Dr. Jan Oosterhaven

emeritus-hoogleraar Ruimtelijke Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen

Albert Rademaker

Annen, grafisch ontwerper, winnaar Culturele Prijs van Drenthe

Jean Pierre Rawie

Groningen, dichter

Trijni van der Sluis

Assen, weduwe van Meent van der Sluis

Pieter Sijpersma

ex-hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

Doneren

Voor het bereiken van de doelstelling is (veel) geld nodig. Dit geld wordt door vrijwillige giften en bijdrages bijeengebracht. Uw bijdrage op NL34INGB0006944414 van Stichting Meent van der Sluis wordt op prijs gesteld. Wij garanderen dat u uw geld terugkrijgt als het het monument er niet komt. img-ideal-logo Vul hieronder een bedrag in dat u wilt doneren.
Geen mogelijkheid voor een donatie met iDeal? meer opties

Meent van der Sluis

Van der Sluis onderbouwde zijn stelling dat er een relatie is tussen aardbevingen en gaswinning in een tweedelig rapport "Aardbevingen in Noord-Nederland". Hierin ontvouwde hij de bomijs-theorie, die hij verder uitwerkte als het model van "S-radiale trillingen". Essentie van deze theorie is dat de trillingen vanuit het Slochteren gasveld naar de omgeving wordt doorgegeven via het S-radialenpatroon. Dit patroon wordt bepaald door het ondergrondse stelsel van zoutkoepels en breuklijnen. Deze theorie is nadien nooit breed aanvaard en/of bewezen. Van der Sluis gaf zelf ook ruimte voor nuancering en onzekerheid maar zijn eindconclusie was helder: "Hoe het ook zij, het is voor mij buiten kijf dat de oorzaak van de bevingen en trillingen in en bij Assen en tevens het hele Noorden, gelegen is in het Slochterenveld". Deze eindconclusie is na een lange periode van discussie en onderzoek algemeen aanvaard door de overheid en concessiehouder in het gebied, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). <br< lees verder

Stichting

De Stichting is opgericht op 10 augustus 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Piter Bergstra (voorzitter/ secretaris) Matthieu van Olffen (penningmeester) Roel Dijkhuis ing. Peter Edelenbosch mr. Peter Vermeulen lees verder

Sponsors en Donateurs

Klaas van Slooten - Grafisch ontwerp/fotografie - Paterswolde www.klaasvanslooten.nl Grafisch Bedrijf de Bruin - Zuidbroek www.grafischbedrijfdebruin.nl ST Media Development - Groningen www.stmd.nl IT Lions - Assen www.itlions.nl NAM - Assen www.nam.nl NV Nederlandse Gasunie - Groningen www.gasunie.nl Gasterra BV - Groningen www.gasterra.nl Mondriaan Fonds - Amsterdam www.mondriaanfonds.nl Van Wijnen Noord - Gorredijk www.vanwijnen.nl

Contact

Stichting Meent van der Sluis Vrijdomstreekje 33 9515 AT Gasselternijveenschemond Telefoon: +31 5996 15502 Email: info@HetAndereMonument.nl alle gegevens