Return to Nieuws

Stichting

De Stichting Meent van der Sluis is in het leven geroepen om een monument op te richten dat de aandacht vestigt op de schadelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Dat kunstwerk is inmiddels gerealiseerd en is de tegenhanger van de gasmolecule in de middenberm van de A7 die de aandacht vestigt op de voordelen van de gaswinning. Stichting Meent van der Sluis blijft verantwoordelijk voor de goede staat van het aardbevingsmonument.

Zij is daarbij geïnspireerd door dr. Meent van der Sluis. Zijn volhardendheid en koppigheid, het zijn eigen weg gaan in weerwil van de tegenwerking van instituties en autoriteiten, waarderen wij door onze stichting naar hem te noemen.

De gegevens van de stichting vindt u op de ANBI-pagina.

Permanent link to this article: https://www.hetanderemonument.nl/nieuws/stichting/