ANBI

KvK-nr. 63903423
ANBI-RSIN 855447230

Jaarverslag en -rekening 2021 – klik hier

Jaarverslag en -rekening 2020 – klik hier

Jaarverslag en -rekening 2019 – klik hier

Jaarverslag en -rekening 2018 – klik hier

Jaarverslag en -rekening 2017 – klik hier

Jaarverslag en -rekening 2016 – klik hier

Jaarverslag en -rekening 2015 – klik hier

Beleidsplan Stichting – klik hier

Statuten Stichting – klik hier

Begroting Stichting – klik hier

 

Bestuursleden

Piter Bergstra – voorzitter/secretaris

De eerste elf jaar van zijn professionele loopbaan werkte hij als voorlichter bij de Provincie Friesland (die toen nog niet verplicht Fryslân heette). Daarna tot zijn pensioen als journalist bij het Nieuwsblad van het Noorden, later Dagblad van het Noorden. Hij deed zijn journalistieke werk zowel in Drenthe als in Groningen.
Tijdens de werkzaamheden vond hij Meent van der Sluis op zijn pad. Hij leerde hem goed kennen en moest later vaak aan hem terugdenken naar aanleiding van de aardbevingen in Groningen. Hij betreurt dat Meent niet kan meemaken wat zich nu afspeelt. Alles met elkaar resulteerde dit in voldoende motivatie om deel te nemen in de Stichting Meent van der Sluis.

Matthieu van Olffen – penningmeester

Is bij de Gronings/Drentse woningstichting Lefier directeur financiën en ondersteuning. Zeer betrokken bij de huisvestingsperikelen in Groningen en Drenthe.

Roel Dijkhuis †

Geboren Groninger; was na een loopbaan als o.m. verslaggever bij de Winschoter Courant en NRC-Handelsblad. Tot zijn pensioen hoofredacteur/directeur van RTV-Noord.

Tot onze grote spijt is Roel Dijkhuis 30 December 2020 op 77 jarige leeftijd overleden. 5,5 jaar hebben wij als bestuur met elkaar opgetrokken. Roel was erg bekend in de provincie en bracht ons vele goede contacten, hij stimuleerde ons als het nodig was bij de realisatie van het Monument en bleef immer enthousiast. De Stichting Meent van der Sluis verliest met Roel een steunpilaar.

Mr. Peter Vermeulen †

Was na afronding van de Nederlandse Politie Academie in 1968 gedurende 10 jaren werkzaam als politie-officier bij verschillende gemeentelijke politiekorpsen. In 1978 studeerde hij af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Groningen. Advocaat tot 1988; daarna de overstap naar de rechterlijke macht. Uiteindelijk vice-president bij de Rechtbank Noord-Nederland tot zijn pensionering in 2009 en rechter-plaatsvervanger tot 2017. Zeer betrokken bij het wel en wee van Groningen.

Peter is op 15 april 2022 tot ons grote verdriet overleden. Sinds de oprichting van de Stichting heeft Peter met zijn optimisme, humor en betrokkenheid een duidelijke stempel gedrukt op de uiteindelijke oprichting van het monument. De Stichting zal zijn inbreng niet vergeten.

Ing. Peter Edelenbosch

Studeerde Milieutechnologie aan het Van Hall Instituut in Groningen en daarna Werktuigbouwkunde aan de HTS-Groningen. Op dit moment fleetmanager bij rederij Briese Shipping.
Vanuit de technische kant zeer betrokken bij het milieu. Kent Meent van der Sluis persoonlijk als betrokken docent van het Van Hall Instituut.

Permanent link to this article: https://www.hetanderemonument.nl/anbi/