Return to Nieuws

Meent van der Sluis

De Asser geograaf en docent Meent van der Sluis, die tevens lid was van Provinciale Staten van Drenthe voor de PvdA, wees als oorzaak van de destijds optredende aardbevingen de aardgaswinning aan. Hij waarschuwde voor verdergaande schade. De NAM heeft jarenlang zijn waarschuwingen naar het land der fabelen verwezen. Dat ontmoedigde hem niet. Meent van der Sluis overleed in het jaar 2000 op 56-jarige leeftijd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in haar onderzoek van februari 2015 onomstotelijk aangetoond dat het belang van de burgers en de veiligheid ondergeschikt is geweest aan het belang van de gaswinning en dat de NAM, Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken een gesloten bolwerk vormden, dat zich afsloot van kritiek. Dit was wat Meent van der Sluis altijd al beweerde.

Postuum heeft Van der Sluis meer gelijk gekregen dan hij bij leven had kunnen bevroeden.

Klik hier voor Wikipedia-informatie

Permanent link to this article: https://www.hetanderemonument.nl/nieuws/meent-van-der-sluis/