Privacy-verklaring

De website van Het Andere Monument gebruikt cookies die de functionaliteit van de site ondersteunen met bijvoorbeeld als doel te analyseren hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina‚Äôs worden bekeken en op welke koppelingen wordt  geklikt. Deze gegevens blijven anoniem door het toevoegen van een code die uw IP-adres anonimiseert.

Er zijn koppelingen opgenomen naar andere websites. De Stichting Meent van der Sluis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze sites. Voor bijzonderheden omtrent dat privacybeleid verwijzen wij dan ook naar de desbetreffende websites.

Alle  communicatie met de Stichting vindt telefonisch en/of via normale of digitale wegen plaats. De inhoud van deze communicatie wordt als dat nodig is bewaard op een veilige plek  en zal nooit ongevraagd aan derden worden verstrekt.

U kunt uw cookies beheren in de privacyinstellingen van uw webbrowser.
Raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu. Op internet kunt u alle informatie m.b.t. cookies vinden.

U kunt te allen tijde verzoeken bepaalde gegevens te verwijderen.

Permanent link to this article: https://www.hetanderemonument.nl/privacy-verklaring/